15 Dec 2014

II Term Exam Dec 2014 Hin Qn Analysis


II Term Exam. Dec. 2014 X Hin Qn Analysis

1. ചോദ്യം 1 पाठ-प्रोक्ति-रचयिता ല്‍ प्रिय डॉक्टर्स പാഠത്തെ उपन्यास-अंश എന്നും सकुबाई പാഠത്തെ एकपात्रीय नाटक എന്നും തന്നെ കൊടുക്കുന്നതായിരുന്നു ഉചിതം. കാരണം പാഠപുസ്തത്തിലൂടെ കുട്ടികളെ പരിചയപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അപ്രകാരമാണ്. പുനത്തില്‍ കുഞ്ഞബ്ദുള്ളയുടെ യഥാര്‍ത്ഥ നോവല്‍ 'മരുന്നും' തര്‍ജ്ജമ 'दवा' യുമാണ്.

2. ചോദ്യം 2ല്‍ കുട്ടികള്‍ക്ക് അറിയാം രണ്ട് എണ്ണം കൊടുക്കും. ആദ്യത്തേത് രണ്ടാമതായും പിന്നത്തേത് ഒന്നാമതായും കൊടുക്കുമെന്ന്. അത് തിരിച്ചെഴുതിയാല്‍ കുട്ടികള്‍ക്ക് മാര്‍ക്കായി. പിന്നെ 1,2,3 സംഭവങ്ങള്‍ തമ്മില്‍ സാമീപ്യമുണ്ടെങ്കിലും സംഭവം 4 മറ്റുള്ളവയില്‍ നിന്ന് അനേകം വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്ക് ശേഷം നടന്നതായിപ്പോയെന്നും പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ചോദ്യത്തിന്റെ നിര്‍ദ്ദേശം ഇതേ ചോദ്യത്തിന്റെ പഴയ രൂപത്തിന് യോജിച്ചതാണെന്നും എടുത്തുപറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു.
3. नीचे दिए എന്നാല്‍ विशेषता പുല്ലിംഗ പദമാകും. ആയതിനാല്‍ नीचे दी गई എന്നാക്കുന്നതായിരുന്നു ഉചിതം. मेहनतकश എന്നത് കുട്ടികള്‍ക്ക് വേണ്ടത്ര പരിചയമില്ലാത്ത പദമായതായതുകൊണ്ട് കുട്ടിക‍ക്ക് പ്രയാസം സൃഷ്ടിക്കും. ഇവിടെ बड़ी खुशी से जीवन बितानेवाली ശരിയായ സ്വഭാവവിശേഷതയല്ലെന്ന് പാഠം അടിസ്ഥാനമാക്കി പറയാന്‍ പറ്റില്ല. അദ്ധ്വാനിച്ച് പ്രയാസപ്പെട്ട് ജീവിക്കുന്നു എന്ന് പറയാമെന്നല്ലാതെ സന്തോഷകരമായ ജീവിതം നയിക്കുന്നില്ല എന്നൊന്നും പറയുന്നത് ശരിയാകില്ല.
4. Hospital എന്നതിന് अस्पताल എന്നതിന് പകരം चिकित्सालय ആയിരുന്നു
technical term എന്ന നിലയില്‍ ഉചിതം. മാത്രവുമല്ല Hospital പാഠപുസ്തകത്തില്‍ technical term ആയി കൊടുക്കാത്തതാണ്. പാഠത്തില്‍ നിന്ന് മനസിലാക്കിയിട്ടുണ്ടാകുമെന്നത്കൊണ്ട് കുട്ടികള്‍ ഉത്തരമെഴുതാന്‍ സാധ്യതയുണ്ട്.
5. ചോദ്യം 11 एक टिप्पणी लिखें എന്നതിന് പകരം लघु लेख लिखें എന്നോ लघु निबंध लिखें എന്നോ ആക്കാകമായിരുന്നു. टिप्पणी लिखें എന്ന് പത്താംതരം ചോദ്യപേപ്പറില്‍ ഇതിന് മുമ്പ കണ്ടതായിപ്പോലും ഓര്‍ക്കുന്നില്ല.
6. ചോദ്യം 16 ല്‍ रमेश स्कूल नहीं गया। वह बीमार है। എന്നായിരുന്നു ചോദ്യത്തിനുള്ള വാക്യങ്ങളായി കൊടുക്കേണ്ടിയിരുന്നത്. കാരണം കുട്ടികള്‍ रमेश स्कूल नहीं गया क्योंकि वह बीमार है എന്നെഴുതാന്‍ തയ്യാറാകില്ല. എന്നാല്‍ रमेश स्कूल नहीं गया क्योंकि रमेश बीमार है എന്നതിലെ रमेश ന്റെ ആവര്‍ത്തനം സുഖകരമല്ല. മറിച്ച് रमेश बीमार है इसलिए रमेश स्कूल नहीं गया‍ എന്നായാലും അതേ പ്രശ്നം നിലനില്‍ക്കുകയും ചെയ്യും.
7. ചോദ്യം 17: ഇത്തരം ചോദ്യം ആദ്യമൊക്കെ ചോദിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും പിന്നീട് ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടതായിരുന്നു. ഇപ്പോള്‍ വീണ്ടും കടന്നുവന്നിരിക്കുന്നു. പൊതുപരീക്ഷക്ക് ഇത്തരം ചോദ്യം പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടി വരുമോ എന്ന സംശയം നിലനില്‍ക്കുന്നു.
8. എന്തുകൊണ്ടാണ് विशेषण ചോദ്യം ഒഴിവാക്കിയതെന്ന് സംശയം ഉയരുന്നു. കുറേക്കാലമായി അധ്യാപകരിലും വിദ്യാര്‍ത്ഥികളിലും ഉറച്ച ചോദ്യ പാറ്റേണ്‍ വീണ്ടും മാറ്റുന്നത് വല്ലാതെ അങ്കലാപ്പ് സൃഷ്ടിക്കുന്നതാണ്.
9. विश्वशांति दिवस എന്നാണ് കുടുതലും കൊടുത്തുകാണാറുള്ളത്. विश्वशांति दिन എന്നത് തെറ്റല്ലെങ്കിലും ദിനാചരണ പേരുകളിലൊക്കെ दिन എന്നതിന് പകരം दिवस എന്നാണ് കൂടുതലായും കാണാറുള്ളത്.
10. ചോദ്യം 19 'उन्होंने' में प्रयुक्त सर्वनाम है- എന്നായിരുന്നു ചോദിക്കേണ്ടിയിരുന്നത്. उन्होंने, इसमें രണ്ടും അടുത്തടുത്ത് എഴുതി കുട്ടികളില്‍ അനാവശ്യമായ ആശയക്കുഴപ്പം സൃഷ്ടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലായിരുന്നു.
11. ചോദ്യങ്ങള്‍ക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കേണ്ട പാഠങ്ങളുടെയും മാര്‍ക്കിന്റെയും അനുപാതത്തിന് ഒരു വിലയും ചോദ്യകര്‍ത്താക്കള്‍ കല്‍പ്പിച്ചിട്ടില്ല. തയ്യാറാക്കിയവര്‍ക്ക് രണ്ടാം ടേമിലെ പാഠങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഓര്‍മ്മയേ ഇല്ലാത്തതാണോ എന്ന് സംശയം ജനിപ്പിക്കുന്നു. ഒന്നാം ടേമില്‍ നിന്ന് 25.5 മാര്‍ക്കിന്റെ ചോദ്യങ്ങള്‍ കൊടുത്തപ്പോള്‍ 7.5 മാര്‍ക്കിന്റെ ചോദ്യമാണ് രണ്ടാം ടേമില്‍ നിന്ന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. സാധാരണയായി അധ്യാപകര്‍ കുട്ടികള്‍ക്ക് പറഞ്ഞുകൊടുക്കാറുള്ളത് ഒന്നാം ടേമില്‍ നിന്ന് 20 ശതമാനം ചോദ്യവും രണ്ടാം ടേമില്‍ നിന്ന് ബാക്കി ചോദ്യങ്ങളുമെന്നാണ്. ഇവിടെ തീര്‍ത്തും ഭിന്നമായി പ്രധാന വിവരണാത്മക ചോദ്യങ്ങളില്‍ രണ്ടാം ടേമില്‍ നിന്ന് ചോദിച്ചത് വെറും 2 മാര്‍ക്കിന്റെ ചോദ്യം മാത്രമെന്നത് വല്ലാതെ അമ്പരപ്പിക്കുന്ന കാര്യമായി. ഏതായാലും ഈ കുറ്റം പറച്ചില്‍ അവസാനിപ്പിച്ചേക്കാമെന്ന് എത്ര വിചാരിച്ചാലും ഹിന്ദി ചോദ്യപേപ്പറിന്റെ കാര്യത്തില്‍ രക്ഷയില്ല എന്ന തോന്നലുളവാക്കുന്നു.
Ravi. M., GHSS, Kadannappally, Kannur.

No comments:

Post a Comment